Start

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji 2017-2022 w dniu 10.09.2017r.

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2017-2022 w dniu 10.9.2017r.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

Ksiądz Proboszcz wręczył nominacje wszystkim obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Oczytano protokół z poprzedniego posiedzenia.

W nawiązaniu do protokołu zaproponowano, aby czwartkowe modlitwy uwielbienia rozszerzyć o popularne w wielu parafiach msze  św.  z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
W odpowiedzi zasugerowano, że nie ma potrzeby, aby w każdej parafii było wszystko. Są parafie, które mają swoje charyzmaty i organizują róże nabożeństwa; fakt, że jedzie się do innej parafii, aby wziąć udział w odpowiadającej nam formie modlitwy nie jest zdradą swojej parafii, można i należy z tego korzystać, bo służy to osobistemu ubogaceniu.

Zgodnie ze statutem PRD dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady
Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Grzegorz Kubicki
Sekretarzem została Pani Bernadeta Wydra

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 28 stycznia 2018r.

Poproszono, aby w parafii odmawiano modlitwę do Św. Michała Archanioła - w odpowiedzi ks. Proboszcz przypomniał, że modlitwa ta jest codziennie odmawiana po porannej modlitwie różańcowej.

Ks. Proboszcz pokazał członkom rady pozyskane relikwie dzieci fatimskich i poinformował, że parafia stara się jeszcze o relikwie św. Bernadety Soubirous i św. Rity
Zasugerowano, aby bardziej wyeksponować figurę MB Fatimskiej - ks. Proboszcz przypomniał, że figura jest wystawiana i noszona w czasie nabożeństw fatimskich; być może z okazji 100-lecia objawień fatimskich figura ta zostanie odnowiona.

Zasugerowano, aby przeprowadzić renowację ławek w kościele parafialnym. W odpowiedzi Ks. Proboszcz stwierdził, że obecnie priorytetem jest dokończenie remontu wież oraz posadzki w prezbiterium i kaplicy spowiedzi, a w kolejce do renowacji czekają jeszcze drzwi i konstrukcja dzwonów.

Zwrócono się z prośba o umożliwienie przyjmowania komunii w postawie klęczącej. Ks. Proboszcz odpowiedział, że po zakończeniu remontu prezbiterium znów będzie można klękać przy balaskach. 

Ksiądz Proboszcz poinformował o znaczącym ubytku uczestników Mszy Św.

Przekazano prośbę Róż Różańcowych, aby umożliwić księdzu opiekunowi obecność na całym co miesięcznym sobotnim spotkaniu. Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że czasami jest potrzeba odprawienia pogrzebu więc ksiądz opiekun musi ten obowiązek wypełnić.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą słowami Aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA USTANOWIONA  PO WYBORACH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  w dniu 18 czerwca 2017 r.

Z URZĘDU:
1.  ks. Paweł PUKOWIEC, wikary parafialny
2.  ks. Dariusz KAMIŃSKI, wikary parafialny
3.  ks. Marceli COGIEL, rezydent parafialny
4.  Siostra Aurelia LEMKE, Dyrektor Domu Opieki Społecznej
5.  Pani Maria STROKOL, katechetka, Moderatorka Dzieci Maryi
6.  Pani Ilona WYPLER, Organistka
7.  Pani Ewa BAUCZ, administrator strony internetowej
8.  Pan Janusz ODYGA, archiwista

Z NOMINACJI:
1.  Ks. Wojciech GRZYWOCZ, emerytowany misjonarz
2.  Pani Salomea WILK, przełożona Parafialnego Zespołu Charytatywnego
3.  Pan Andrzej MATERLA, delegat Szafarzy Komunii Św.
4.  Pani Bernadeta WYDRA, Biblioteka Parafialna
5.  Pani Leokadia SZYMCZYK, Poradnia Życia Rodzinnego
6.  Pan Piotr HEMLECKI, animator ministrantów
7.  Pan Janusz TURLEJ, Oaza Rodzin
8.  Pani Alina TURLEJ, Oaza Rodzin

Z WYBORU:
1.  Pan Grzegorz KUBICKI, ul. Malczewskiego       
2.  Pani Małgorzata MATYSEK, ul. Reja 
3.  Pan Paweł MATYSEK, ul. Reja                  
4.  Pani Agnieszka MATYSIK, ul. Oświęcimska           
5.  Pan Jan OGRYZEK, ul. Warmińska
6.  Pani Magdalena PAPROTNY, ul. Do Dworca                    
7.  Pan Andrzej SERWOŃSKI, ul. Brzozowa
8.  Pani Grażyna WILK, ul. Dunikowskiego             

WYNIKI WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2017 R.


[ 75]  Serwoński Andrzej, ul. Brzozowa
[114]  Matysek Małgorzata, ul. Reja
[ 20]  Toboła Krzysztof, ul. Oświęcimska      
[ 92]  Matysik Agnieszka, ul. Oświęcimska      
[ 96]  Ogryzek Jan, ul. Warmińska                                                         
[ 34]  Kubicki Grzegorz, ul. Malczewskiego              
[ 33]  Wilk Grażyna, ul. Dunikowskiego
[ 18]  Fusiek Bogdan, ul. Piłsudskiego
[ 32]  Richter Eugenia, ul. Opolska
[ 16]  Kaput Krzysztof, ul. Do Dworca
[ 18]  Lewandowska Joanna, ul. Oświęcimska
[ 40]  Matysek Paweł, ul. Reja
[ 17]  Łukojko Artur, ul. ks. Ludwika Tunkla
[ 63]  Paprotny Magdalena, ul. Do Dworca

 

WYBRANI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (w kolejności alfabetycznej)

1. Kubicki Grzegorz, ul. Malczewskiego       
2. Matysek Małgorzata, ul. Reja 
3. Matysek Paweł, ul. Reja                  
4. Matysik Agnieszka, ul. Oświęcimska           
5. Ogryzek Jan, ul. Warmińska
6. Paprotny Magdalena, ul. Do Dworca                    
7. Serwoński Andrzej, ul. Brzozowa
8. Wilk Grażyna ul. Dunikowskiego

Parafialna Rada Duszpasterska

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji 2017-2022 w dniu 10.09.2017r.

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

WYNIKI WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2017 R.

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 18 czerwca 2017r.

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ WSKAZANI PRZEZ WIERNYCH DO 04 czerwca 2017 ROKU

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 05 lutego 2017r.

Polecamy