Chronologia parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach

Drukuj
Kategoria: Historia parafii
Opublikowano
Super User Odsłony: 22561590 – powstaje drewniana kaplica w obrębie Parafii Bielszowice

1648 – zostaje erygowana parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach

1661 – w kochłowickim kościele założono księgi metrykalne rejestrujące chrzty, śluby, pogrzeby, które dziś stanowią najstarsze źródło tego rodzaju na terenie Rudy Śląskiej

1670 – wybudowano kościół konsekrowany przez sufragana krakowskiego biskupa Mikołaja Oborskiego

1806 – wybudowanie nowego kościoła murowanego w stylu późnego baroku na miejscu drewnianego kościółka, poświęcenie przez budowniczego ks. kanonika Jerzego Przybyłę

1821 – wyłączenie parafii kochłowickiej z archidiecezji krakowskiej

1858 – w parafii zostaje ustanowiony wikary

1893 – ks. Ludwik Tunkel zostaje proboszczem parafii

1899 – proboszcz uzyskuje patronat i zgodę na budowę kościoła

1900 – 18 kwietnia rozpoczyna się budowa nowego kościoła, łączącego w sobie style neoromański i neogotycki, a 15 lipca zostaje poświęcony kamień węgielny

1902 – 17 października konsekracja kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej dokonana przez ks. kardynała Jerzego Koppa

1907 – dzielnica Halemba odłącza się od parafii kochłowickiej

1921 – 28 czerwca parafię opuszcza ks. proboszcz Ludwik Tunkel, przeniesiony do parafii w Kórnicy

1922 – 26 stycznia przybywa do Kochłowic ks. Paweł Pitach z Kórnicy

1924 – po śmierci ks. Pawła Pitacha, parafię obejmuje ks. Franciszek Szulc

1931 – ks. biskup Stanisław Adamski tworzy Dekanat Kochłowicki; pierwszym dziekanem zostaje ks. Paweł Lex, a wicedziekanem ks. Franciszek Szulc

1937 – ks. proboszcz Franciszek Szulc zostaje dziekanem Dekanatu Kochłowice,
- powstaje lokalia św. Andrzeja Boboli w Wirku
- kościół zostaje pomalowany, a wieże pokryte miedzią

1939 – aresztowanie ks. Franciszka Szulca przez gestapo; parafią zarządzają ks. Edward Tobola i ks. Wilhelm Salbert

1945 – powrót ks. Franciszka Szulca byłego więźnia obozów koncentracyjnych Dachau, Mauthaussen i Guzen

1951 – ks. proboszcz Franciszek Szulc zostaje skazany na osiem miesięcy więzienia

1958 – 08 lipca ks. Wilhelm Pluta zostaje mianowany biskupem Gorzowskim
- 24 sierpnia umiera ks. Franciszek Szulc i zostaje pochowany przy kościele parafialnym
- 15 września parafię obejmuje ks. Alojzy Pyrsz notariusz Sądu Biskupiego

1965 – ołtarz w kościele parafialnym zostaje ustawiony frontem do ludu

1967 – 16 marca parafia przeżywa peregrynację Matki Bożej Częstochowskiej w pustych ramach,
- 25 grudnia pierwszy raz odprawiono w kochłowickiej parafii mszę koncelebrowaną

1972 – została powołana do istnienia Parafialna Rada Duszpasterska

1980 – strajki robotnicze w Polsce i na Śląsku; poświęcenie figur św. Barbary w kopalniach Nowy Wirek i Śląsk

1981 – 31 marca umiera ks. kanonik Alojzy Pyrsz, a 09 kwietnia nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Joachim Krupa, proboszcz parafii św. Anny w Lędzinach

1983 – rozpoczęto budowę domu katechetycznego

1989 – 26 sierpnia ks. proboszcz Joachim Krupa zostaje przeniesiony do parafii Olszyna, a nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Jerzy Lisczyk, diecezjalny wizytator katechetyczny

1990 – 11 września ks. biskup Damian Zimoń przywrócił do kultu Bożego kościół NPM z Lourdes po ponad 10 latach remontu i ustanowił w nim całodzienną i codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu

1991 – 24 września Dom Parafialny zostaje poświęcony przez ks. biskupa Damiana Zimonia

1992 – 17 października odbyły się obchody 90-lecia konsekracji kościoła Trójcy Przenajświętszej, którym przewodniczył ks. arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Górnośląski

1993 – 06 czerwca sumie odpustowej przewodniczył ks. biskup Gerard Kusz z Gliwic
- 01 października poświęcenia figury NMP z Lourdes na dziedzińcu probostwa dokonał ks. wizytator Marek Szkudło

1995 – 04 grudnia Mszę św. w intencji górników z okazji 170 lat KWK Polska-Wirek oraz 20 lat KWK Śląsk odprawił ks. biskup Janusz Zimniak z Bielska-Białej

1995 – 11 czerwca sumie odpustowej przewodniczył ks. Prałat Wiktor Skworc, Wikariusz generalny, a od 06 stycznia 1998 r. Biskup Tarnowski
- 03 grudnia Mszy św. w intencji górników transmitowanej przez Polskie Radio przewodniczył ks. arcybiskup Damian Zimoń

1996 – 24 października przeżywano 190 rocznicę poświęcenia starego kościoła razem z ks. arcybiskupem Damianem Zimoniem

1997 – 04 grudnia Mszy św. w intencji g6rnik6w przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
- 18-19 października odbyło się Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
z udziałem ks. biskupa Gerarda Bernackiego

1998 – 26 października Mszy św. z okazji 350-lecia istnienia parafii dla dzieci i młodzieży przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz z Częstochowy
- 27 października uroczyście dziękowano za 350 lecie istnienia parafii pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, który na upamiętnienie tego wydarzenia poświęcił Ochronkę Świętej Rodziny przygotowaną w zabudowaniach gospodarczych

2000 - wierni ufundowali jako Dar Roku Jubileuszowego nowe oświetlenie wnętrza kościoła oraz ogrzewanie podłogowe
- 30 kwietnia ks. biskup Stefan Cichy udzielił świeceń diakonatu alumnom Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

2001 - rozpoczęto budowę Domu Magazynowego

2002 - 06 stycznia ks. biskup Janusz Zimniak z Bielska-Białej poświęcił tablicę Pamiątkową dla ks. prob. Joachima Krupy zmarłego 10 lat temu w Olszynie i rozpoczął obchody 100-lecia kościoła Trójcy Przenajświętszej
- 15 sierpnia rozpoczęto iluminację bryły kościoła
- 17 października ks. arcybiskup Damian Zimoń przewodniczył Jubileuszowi 100-lecia konsekracji kościoła Trójcy Przenajświętszej

2005 - 03 listopada ks. arcybiskup Damian Zimoń odprawił Eucharystię w kościele Trójcy Przenajświętszej po 7 miesiącach wyłączenia go z kultu z powodu szkód górniczych

2006 - 17 października ks. arcybiskup Damian Zimoń przewodniczył Mszy Św. dziękczynnej na 200 lecie kościoła Matki Bożej z Lourdes

2008 - 06 stycznia w 360 roku istnienia parafii ks. biskup Janusz Zimniak poświecił Dom Magazynowy – Izbę Pamięci, Archiwum i warsztaty

2008 - 19 grudnia ks. arcybiskup Damian Zimon ustanowił Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes
- 19 grudnia ks. arcybiskup Damian Zimoń erygował kaplicę św. Ojca Pio na probostwie

2009 - 06 stycznia ks. biskup Janusz Zimniak poświecił kaplicę św. Ojca Pio na probostwie
- 11 lutego pierwszy odpust w Sanktuarium pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego ks. abpa Damiana Zimonia
- 25 marca uroczyste przyjęcie relikwii Sw. Joanny Beretty Molla
- 15 kwietnia przyjecie relikwii św. Ojca Pio
- 02 września ks. biskup Gerard Bernacki przewodniczył Mszy Św. z okazji 70 rocznicy wybuchu 2 wojny światowej i poświęcił pomnik Powstańców Śląskich na plantach
- 05 września odbyła się Pielgrzymka duchowieństwa archidiecezji katowickiej pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego ks. arcybiskupa Damiana Zimonia oraz ks. biskupa Pawła Sochy z diecezji zielonpogórko-gorzowskiej, który wygłosił wykład o Słudze Bożym ks. biskupie Wilhelmie Plucie, ks. biskupa Gerarda Bernackiego i ks. biskupa Józefa Kupnego oraz prawie 500 prezbiterów
- 21 września ks. arcybiskup Damian Zimoń wraz z ks. biskupem. Stefanem Cichym z Legnicy odprawili Mszę Św. w intencji poszkodowanych w wypadku na KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” w dniu 18 września
- 29 listopada biskup Gerard Bernacki przewodniczył Mszy Św. z okazji św. Barbary transmitowanej przez Polskie radio, Radio Maryja i Radio M

2010 -  ks. bp. Janusz Zimniak przewodniczył Mszy Św. o beatyfikację bpa Wilhelma Pluty z okazji 100 urodzin
-  11 maja odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice pod przewodnictwem ks. bpa Wiktora Skworca, biskupa tarnowskiego pochodzącego z Rudy Śląskiej-Bielszowic
- 27 listopada – w Pierwszą Niedzielę Adwentu bp Gerard Bernacki przewodniczył Mszy św. w int. górników, która była transmitowana przez  Polskie Radio

2011 - 10 stycznia nastąpiła zmiana imienia Szkoły 21 z Juliana Tuwima na bpa Wilhelma Pluty, który był uczniem tej szkoły . Uroczystości przewodniczył bp Gerard Bernacki i delegacja bpa Pawła Sochy z Gorzowa Wielkopolskiego
- 23 stycznia ks. Abp. Damian Zimoń odprawił Mszę św. o beatyfikacje Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty
-  28 kwietnia odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II, której przewodniczył ks. abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki
- 11 maja 2 pielgrzymce Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium M.B. z Lourdes  przewodniczył bp Janusz Zimniak z Bielska-Białej
- 22 maja Kościół Domowy (Oaza Rodzin) Archidiecezji Katowickiej przeżywał doroczne „EMAUS” wraz z ks. abp. Damianem Zimoniem i bp. Bronisławem Biernackim z Odessy na Ukrainie
- 04 września Parafia przyjęła relikwie Krwi bł. Jana Pawła II przyznane przez Stanisława kard. Dziwisza z Krakowa
- 18 września bp Józef Kupny poświęcił pomnik upamiętniający wypadek górniczy w KWK „Wujek- Ruch Śląsk” który miał miejsce przed dwoma laty