Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 18 czerwca 2017r.

Opublikowano Odsłony: 3723

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 16.30 sprawowaną w intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej na zakończenie 5-letniej kadencji.
Po Mszy Św. Rada zebrała się na posiedzeniu na Probostwie i omówiła m.in. następujące sprawy:


Ksiądz proboszcz poinformował, że rozpoczął się remont wieży kościoła. Prace wykonuje profesjonalna firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Być może, przy sprzyjającej pogodzie, prace przy tej wieży uda się skończyć w bieżącym roku.

Ksiądz Paweł, zapytanie o faktyczne owoce Światowych Dni Młodzieży odpowiedział, że rzeczywiście nastąpiło ożywienie, nie tylko w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ale również odrodziło się Duszpasterstwo Akademickie. Zaangażowały się przede wszystkim te osoby, które uczestniczyły w ŚDM w Krakowie.

Zauważono spadek jakości służby ministranckiej. Chłopcy nie służą na wyznaczonych w grafiku Mszach Św. niedzielnych, co skutkuje tym, że na niektórych Mszach w ogóle nie ma ministrantów, a nie innych jest ich bardzo dużo. Zasugerowano Proboszczowi wprowadzenie surowszej dyscypliny, gdyż bycie ministrantem nie jest obowiązkiem ale dobrowolną decyzją, która pociąga za sobą pewną odpowiedzialność. Ksiądz Proboszcz odpowiadając zasugerował, że nie do końca jest to wina tylko tych chłopców, ale przede wszystkim ich rodziców, którzy uniemożliwiają im wypełnienie podjętych obowiązków organizując im czas w inny sposób.

Zasugerowano, aby przy wejściu do kościoła umieścić tablicę informującą o konieczności założenia stosownego - godnego stroju.

Podziękowano zespołowi Capax Dei za koncert, który odbył się w niedzielę 10 czerwca br.

Ksiądz proboszcz, zapytany czy nasza parafia wspiera finansowo jedną z rodzin w Aleppo, odpowiedział, że zgodnie z poleceniem Arcybiskupa również i nasza parafia przekazuje co miesiąc 510 zł dla jednej z rodzin. W tym miesiącu jest to już 6 ostatnia rata pierwszej transzy. Zachęcono proboszcza do poinformowania wszystkich parafian o możliwości większego wsparcia rodziny w Syrii.

8 września br. parafia włączy się w ogólnopolskie odnowienie oddania się Matce Bożej.

Nawiązując do postanowień II synodu archidiecezji katowickiej zauważono, że zrezygnowano całkowicie z obowiązku dostarczania podpisanych przez spowiednika kartek z odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych przez chrztem dziecka oraz narzeczonych przez ślubem.
Zauważono również, że jako imię przyjmowane przy sakramencie bierzmowania powinno się przyjmować swoje pierwsze imię ze chrztu. Nie jest jednak zabronione przyjęcie innego, trzeciego imienia. Ksiądz proboszcz poinformował również, że zmienia się sposób przygotowania do bierzmowania, który będzie trwać teraz trzy lata

Ksiądz Proboszcz przypomniał także, że I Komunia Święta będzie udzielane teraz w trzecie klasie Szkoły Podstawowej.

W tygodniu misyjnym zostanie ponownie zorganizowana akcja „rogalików dla misji”.

Zapytano również o możliwość stworzenia pewnego rodzaju klubu dla młodzieży w piwnicy domu parafialnego. Ksiądz proboszcz odpowiedział, że oczywiści jest taka możliwość, pod warunkiem, że będzie osoba odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie. Jest również możliwość zagospodarowania wyremontowanego pomieszczenia nad ochronką.

Po raz kolejny Ksiądz Proboszcz wskazał na znikomy udział dzieci i młodzieży w miesięcznej spowiedzi i małą frekwencję w Mszach Św.

Parafia ma w tej chwili dwóch kleryków, jeden po pierwszym roku i jeden po roku propedeutycznym. 

Ksiądz Proboszcz poinformował również, że będzie zmiana wikarych – odchodzi ks. Adam Brachaczek, a do parafii przychodzi ks. Dariusz Kamiński.

Nowa rada parafialna ukonstytuuje się we wrześniu. Wyniki wyborów, które odbywają się w dzisiejszą niedzielę zostaną ogłoszone w niedzielę 25 czerwca br.

Zauważono także, że modlitwy czwartkowe o godz. 20.00 gromadzą co raz więcej wiernych, co przy spadku zaangażowania w grupy parafialne napawa optymizmem.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej zanieśli już w tym roku do chorych 2000 Komunii Św.

Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim członkom Rady za całą kadencję i wręczył pisemne podziękowania.

Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą.

Polecamy