Grupy parafialne

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji 2017-2022 w dniu 10.09.2017r.

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2017-2022 w dniu 10.9.2017r.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.

Ksiądz Proboszcz wręczył nominacje wszystkim obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Oczytano protokół z poprzedniego posiedzenia.

W nawiązaniu do protokołu zaproponowano, aby czwartkowe modlitwy uwielbienia rozszerzyć o popularne w wielu parafiach msze  św.  z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
W odpowiedzi zasugerowano, że nie ma potrzeby, aby w każdej parafii było wszystko. Są parafie, które mają swoje charyzmaty i organizują róże nabożeństwa; fakt, że jedzie się do innej parafii, aby wziąć udział w odpowiadającej nam formie modlitwy nie jest zdradą swojej parafii, można i należy z tego korzystać, bo służy to osobistemu ubogaceniu.

Zgodnie ze statutem PRD dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady
Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Grzegorz Kubicki
Sekretarzem została Pani Bernadeta Wydra

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 28 stycznia 2018r.

Poproszono, aby w parafii odmawiano modlitwę do Św. Michała Archanioła - w odpowiedzi ks. Proboszcz przypomniał, że modlitwa ta jest codziennie odmawiana po porannej modlitwie różańcowej.

Ks. Proboszcz pokazał członkom rady pozyskane relikwie dzieci fatimskich i poinformował, że parafia stara się jeszcze o relikwie św. Bernadety Soubirous i św. Rity
Zasugerowano, aby bardziej wyeksponować figurę MB Fatimskiej - ks. Proboszcz przypomniał, że figura jest wystawiana i noszona w czasie nabożeństw fatimskich; być może z okazji 100-lecia objawień fatimskich figura ta zostanie odnowiona.

Zasugerowano, aby przeprowadzić renowację ławek w kościele parafialnym. W odpowiedzi Ks. Proboszcz stwierdził, że obecnie priorytetem jest dokończenie remontu wież oraz posadzki w prezbiterium i kaplicy spowiedzi, a w kolejce do renowacji czekają jeszcze drzwi i konstrukcja dzwonów.

Zwrócono się z prośba o umożliwienie przyjmowania komunii w postawie klęczącej. Ks. Proboszcz odpowiedział, że po zakończeniu remontu prezbiterium znów będzie można klękać przy balaskach. 

Ksiądz Proboszcz poinformował o znaczącym ubytku uczestników Mszy Św.

Przekazano prośbę Róż Różańcowych, aby umożliwić księdzu opiekunowi obecność na całym co miesięcznym sobotnim spotkaniu. Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że czasami jest potrzeba odprawienia pogrzebu więc ksiądz opiekun musi ten obowiązek wypełnić.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą słowami Aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA USTANOWIONA  PO WYBORACH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  w dniu 18 czerwca 2017 r.

Z URZĘDU:
1.  ks. Paweł PUKOWIEC, wikary parafialny
2.  ks. Dariusz KAMIŃSKI, wikary parafialny
3.  ks. Marceli COGIEL, rezydent parafialny
4.  Siostra Aurelia LEMKE, Dyrektor Domu Opieki Społecznej
5.  Pani Maria STROKOL, katechetka, Moderatorka Dzieci Maryi
6.  Pani Ilona WYPLER, Organistka
7.  Pani Ewa BAUCZ, administrator strony internetowej
8.  Pan Janusz ODYGA, archiwista

Z NOMINACJI:
1.  Ks. Wojciech GRZYWOCZ, emerytowany misjonarz
2.  Pani Salomea WILK, przełożona Parafialnego Zespołu Charytatywnego
3.  Pan Andrzej MATERLA, delegat Szafarzy Komunii Św.
4.  Pani Bernadeta WYDRA, Biblioteka Parafialna
5.  Pani Leokadia SZYMCZYK, Poradnia Życia Rodzinnego
6.  Pan Piotr HEMLECKI, animator ministrantów
7.  Pan Janusz TURLEJ, Oaza Rodzin
8.  Pani Alina TURLEJ, Oaza Rodzin

Z WYBORU:
1.  Pan Grzegorz KUBICKI, ul. Malczewskiego       
2.  Pani Małgorzata MATYSEK, ul. Reja 
3.  Pan Paweł MATYSEK, ul. Reja                  
4.  Pani Agnieszka MATYSIK, ul. Oświęcimska           
5.  Pan Jan OGRYZEK, ul. Warmińska
6.  Pani Magdalena PAPROTNY, ul. Do Dworca                    
7.  Pan Andrzej SERWOŃSKI, ul. Brzozowa
8.  Pani Grażyna WILK, ul. Dunikowskiego             

WYNIKI WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2017 R.


[ 75]  Serwoński Andrzej, ul. Brzozowa
[114]  Matysek Małgorzata, ul. Reja
[ 20]  Toboła Krzysztof, ul. Oświęcimska      
[ 92]  Matysik Agnieszka, ul. Oświęcimska      
[ 96]  Ogryzek Jan, ul. Warmińska                                                         
[ 34]  Kubicki Grzegorz, ul. Malczewskiego              
[ 33]  Wilk Grażyna, ul. Dunikowskiego
[ 18]  Fusiek Bogdan, ul. Piłsudskiego
[ 32]  Richter Eugenia, ul. Opolska
[ 16]  Kaput Krzysztof, ul. Do Dworca
[ 18]  Lewandowska Joanna, ul. Oświęcimska
[ 40]  Matysek Paweł, ul. Reja
[ 17]  Łukojko Artur, ul. ks. Ludwika Tunkla
[ 63]  Paprotny Magdalena, ul. Do Dworca

 

WYBRANI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (w kolejności alfabetycznej)

1. Kubicki Grzegorz, ul. Malczewskiego       
2. Matysek Małgorzata, ul. Reja 
3. Matysek Paweł, ul. Reja                  
4. Matysik Agnieszka, ul. Oświęcimska           
5. Ogryzek Jan, ul. Warmińska
6. Paprotny Magdalena, ul. Do Dworca                    
7. Serwoński Andrzej, ul. Brzozowa
8. Wilk Grażyna ul. Dunikowskiego

Parafialna Rada Duszpasterska

Relacja z I posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji 2017-2022 w dniu 10.09.2017r.

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

WYNIKI WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2017 R.

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 18 czerwca 2017r.

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ WSKAZANI PRZEZ WIERNYCH DO 04 czerwca 2017 ROKU

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 05 lutego 2017r.

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 18 czerwca 2017r.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 16.30 sprawowaną w intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej na zakończenie 5-letniej kadencji.
Po Mszy Św. Rada zebrała się na posiedzeniu na Probostwie i omówiła m.in. następujące sprawy:


Ksiądz proboszcz poinformował, że rozpoczął się remont wieży kościoła. Prace wykonuje profesjonalna firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Być może, przy sprzyjającej pogodzie, prace przy tej wieży uda się skończyć w bieżącym roku.

Ksiądz Paweł, zapytanie o faktyczne owoce Światowych Dni Młodzieży odpowiedział, że rzeczywiście nastąpiło ożywienie, nie tylko w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ale również odrodziło się Duszpasterstwo Akademickie. Zaangażowały się przede wszystkim te osoby, które uczestniczyły w ŚDM w Krakowie.

Zauważono spadek jakości służby ministranckiej. Chłopcy nie służą na wyznaczonych w grafiku Mszach Św. niedzielnych, co skutkuje tym, że na niektórych Mszach w ogóle nie ma ministrantów, a nie innych jest ich bardzo dużo. Zasugerowano Proboszczowi wprowadzenie surowszej dyscypliny, gdyż bycie ministrantem nie jest obowiązkiem ale dobrowolną decyzją, która pociąga za sobą pewną odpowiedzialność. Ksiądz Proboszcz odpowiadając zasugerował, że nie do końca jest to wina tylko tych chłopców, ale przede wszystkim ich rodziców, którzy uniemożliwiają im wypełnienie podjętych obowiązków organizując im czas w inny sposób.

Zasugerowano, aby przy wejściu do kościoła umieścić tablicę informującą o konieczności założenia stosownego - godnego stroju.

Podziękowano zespołowi Capax Dei za koncert, który odbył się w niedzielę 10 czerwca br.

Ksiądz proboszcz, zapytany czy nasza parafia wspiera finansowo jedną z rodzin w Aleppo, odpowiedział, że zgodnie z poleceniem Arcybiskupa również i nasza parafia przekazuje co miesiąc 510 zł dla jednej z rodzin. W tym miesiącu jest to już 6 ostatnia rata pierwszej transzy. Zachęcono proboszcza do poinformowania wszystkich parafian o możliwości większego wsparcia rodziny w Syrii.

8 września br. parafia włączy się w ogólnopolskie odnowienie oddania się Matce Bożej.

Nawiązując do postanowień II synodu archidiecezji katowickiej zauważono, że zrezygnowano całkowicie z obowiązku dostarczania podpisanych przez spowiednika kartek z odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych przez chrztem dziecka oraz narzeczonych przez ślubem.
Zauważono również, że jako imię przyjmowane przy sakramencie bierzmowania powinno się przyjmować swoje pierwsze imię ze chrztu. Nie jest jednak zabronione przyjęcie innego, trzeciego imienia. Ksiądz proboszcz poinformował również, że zmienia się sposób przygotowania do bierzmowania, który będzie trwać teraz trzy lata

Ksiądz Proboszcz przypomniał także, że I Komunia Święta będzie udzielane teraz w trzecie klasie Szkoły Podstawowej.

W tygodniu misyjnym zostanie ponownie zorganizowana akcja „rogalików dla misji”.

Zapytano również o możliwość stworzenia pewnego rodzaju klubu dla młodzieży w piwnicy domu parafialnego. Ksiądz proboszcz odpowiedział, że oczywiści jest taka możliwość, pod warunkiem, że będzie osoba odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie. Jest również możliwość zagospodarowania wyremontowanego pomieszczenia nad ochronką.

Po raz kolejny Ksiądz Proboszcz wskazał na znikomy udział dzieci i młodzieży w miesięcznej spowiedzi i małą frekwencję w Mszach Św.

Parafia ma w tej chwili dwóch kleryków, jeden po pierwszym roku i jeden po roku propedeutycznym. 

Ksiądz Proboszcz poinformował również, że będzie zmiana wikarych – odchodzi ks. Adam Brachaczek, a do parafii przychodzi ks. Dariusz Kamiński.

Nowa rada parafialna ukonstytuuje się we wrześniu. Wyniki wyborów, które odbywają się w dzisiejszą niedzielę zostaną ogłoszone w niedzielę 25 czerwca br.

Zauważono także, że modlitwy czwartkowe o godz. 20.00 gromadzą co raz więcej wiernych, co przy spadku zaangażowania w grupy parafialne napawa optymizmem.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej zanieśli już w tym roku do chorych 2000 Komunii Św.

Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim członkom Rady za całą kadencję i wręczył pisemne podziękowania.

Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą.

Relacja z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 05 lutego 2017r.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 16.30 sprawowaną w intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Synodalnego
Po Mszy Św. Rada zebrała się na posiedzeniu na Probostwie i omówiła m.in. następujące sprawy:
Światowe Dni Młodzieży – Ksiądz Proboszcz zauważył, że było to piękne świadectwo wiary zarówno osób, które do nas przyjechały jaki i parafian, którzy przyjmowali gości w swoich domach; niektóre rodziny nadal utrzymują kontakt ze swoimi gośćmi.
Parafialnym owocem ŚDM jest ożywienie parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; 
II Synod Archidiecezji Katowickiej – Ksiądz Proboszcz rozdał wszystkim obecnym członkom Rady Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej i zachęcił do lektury; zauważył również, że Parafialny zespół synodalny także był zaangażowany w Synod -  przygotował i złożył wiele dokumentów.
Rok Miłosierdzia - dla parafii zaowocował m.in. w postaci nowych konfesjonałów w Sanktuarium, możliwością korzystania w Sanktuarium z sakramentu pokuty codziennie od godz. 15.00 do 16.00, a także odmawianą wspólnie w każdy piątej Koronką do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez Legion Maryi.
60-leci III Liceum Ogólnokształcącego – na Mszy Św. sprawowanej z okazji jubileuszu szkoły obecni byli głównie emeryci, zabrakło zainteresowania ze strony absolwentów młodszych roczników.

Poruszono również bieżące sprawy duszpasterskie:
Ksiądz Proboszcz zauważył jeszcze większy spadek liczby osób przyjmujących odwiedziny duszpasterskie, nieobecność młodzieży w czasie kolędy, spadek liczby uczestników Mszy św.; wszystko to jest skutkiem braku świadomego przeżywania wiary i przekazywania następnemu pokoleniu. Taka tendencja jest obecna w całym kościele i skutkuje już w wielu miejscach łączeniem parafii i np. brakiem funduszy na ogrzewanie kościołów, pomieszczeń parafialnych, co na szczęście jeszcze w naszej parafii nie ma miejsca.
Ksiądz Proboszcz zauważył również, że ludzie co raz częściej oczekują dopasowywania się pod ich potrzeby np. godzin Mszy Św. niedzielnych, pomimo, że w naszej parafii jest bardzo dużo możliwości; zamawiane są też msze indywidualne (z własnym księdzem) choć są wolne intencje na mszach parafialnych; gasną grupy parafialne, niektóre już wygasły zupełnie; są już parafie w których księża „po kolędzie” chodzili sami, bo w parafii nie ma już ministrantów; u nas jeszcze na każdej kolędzie obecnych było dwóch ministrantów, tylko w wyjątkowych sytuacjach ze względu na zdarzenia losowe kapłanowi towarzyszył jeden ministrant.

Ksiądz Proboszcz poinformował, że w naszej parafii regularnie spotyka się grupa „33”, ożywiła się też schola „Familia”; podejmowane są również inicjatywy jednorazowe, które niestety nie mają kontynuacji i są pozostają bezowocne.

Poruszono też kwestię pogrzebów: Ksiądz Proboszcz przypomniał, że nie wolno rozdzielać prochów skremowanych ciał zmarłych czy wykonywać z nich biżuterii; pomimo, iż w Parku Pamięci odbywa się ok. 20 kremacji dziennie to tylko część rodzin chce obecności kapłana, nie zawsze Mszy Św., czasami tylko pożegnania i odprowadzenia prochów na cmentarz;

W tym roku będziemy przeżywać 100 - lecie objawień w Fatimie – potrzeba przypomnienia wezwania Maryi do nawrócenia i modlitwy różańcowej połączonej z medytacją oraz obchodzenia pierwszych sobót miesiąca;

W związku ze zbliżającym się odpustem lourdzkim podzielono prowadzenie modlitwy różańcowej w dni upamiętniające objawienia.

Ksiądz proboszcz poinformował, że wszystkie formalności związanie z remontem wież naszego kościoła są już zakończone; Kompania Węglowa rozpisała przetarg na wybór wykonawcy robót, otwartą sprawą pozostaje sprawa finansowania tego remontu: dużą część pokryje Kompania Węglowa, Miasto Ruda Śląska również przyznało dofinansowanie, Ksiądz Proboszcz stara się jeszcze pozyskać fundusze z innych instytucji, a ostatecznie brakującą część parafia będzie musiała zapłacić we własnym zakresie. 

Ksiądz proboszcz poinformował także, że w najbliższym czasie będzie remontowana posadzka w kaplicy Sakramentu Pokuty i prezbiterium.

Zachęcono również do wzięcia udziału w III Karnawałowym Balu Misyjnym, który odbędzie się 18 lutego br. w Hotelu Trojak w Mysłowicach.

Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą.

Grupy parafialne

Oaza Młodzieżowa, piątek godz. 18:00 (więcej...)

Dzieci Maryi, co 2 tygodnie w soboty o godz. 10:30

Dziecięcy Zespół Misyjny, co 2 tygodnie w soboty o godz. 10:30

Ministranci, sobota godz. 9:00

Chór Parafialny św. Cecylii,i poniedziałek i czwartek godz. 16.00  (więcej...)

Apostolat Maryjny, ostatnia niedziela miesiąca godz. 17:30

Parafialna Rada Duszpasterska, trzy razy w roku

Niepełnosprawni, pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:30

Zespół Charytatywny, trzeci poniedziałek miesiąca godz. 17:00

Odnowa w Duchu Świętym, poniedziałek godz. 18:00 (więcej...)

Apostolat Modlitwy i Postu za Kapłanów "Złota Róża", ostatni wtorek miesiąca godz. 17.00 w Sanktuarium ( więcej...)

Poradnia Życia Rodzinnego, poniedziałek od 18:00 do 19:00

Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych, dwa razy w roku

Katecheza Dorosłych, środa godz. 16:30

Legion Maryi, środa,godz. 16:30 (więcej...)

Zespół Capax Dei, środa godz. 19:00

Wspólnota Najdroższej Krwi Chrystusa, drugi czwartek miesiąca godz. 8:00

Wspólnota Miłosierdzia Bożego, piątek godz. 15:00 (w Sanktuarium)

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców, ostatni piątek miesiąca godz. 18:45

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wtorek godz. 18:00

Duszpasterstwo Akademickie, piątek godz 19:00

Wspólnota seniorów, co 2 tygodnie w soboty po Mszy św. o godz. 8:00

Bractwo Różańcowe, pierwsza sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00

Schola dziecięca "Familia", sobota godz. 14:00

Świecki Zakon Franciszkański, ostatnia niedziela miesiąca godz. 15:00

Wspólnota AA, niedziela i poniedziałek godz. 18:00

Czciciele Matki Bożej Fatimskiej, 13/14 każdego miesiąca

Oaza Rodzin, raz w miesiącu

Czciciele św. Antoniego, dziewięć poniedziałków

Związek Górnośląski, drugi wtorek miesiąca godz. 18.00

Stowarzyszenie "Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego", ostatnia sobota miesiąca godz. 14.00

Biblioteka Parafialna, środy od godz. 17.00 – 18.00

 

Polecamy