Poradnia życia rodzinnego

Odeszli do Pana w 2018r.

śp. Alfons Długaj, l.81, ul. Radoszowska 11
śp. Elżbieta Krzoska, l.95, ul. Młodzieżowa 30
śp. Eugeniusz Żymła, l.82, ul. Sudecka 100

śp. Leon Brahlich, l. 67, ul. Weteranów 17
śp. Barbara Bieras, 86, ul. Szyb Artura 1
śp. Michał Piasecki, l. 52, ul. Młodzieżowa 8
śp. Róża Wydra, l. 85, ul Kochłowicka 183a

śp. Czesław Odyjas, l.88, Wyzwolenia 88
śp. Ryszard Szymik, l.67, Radoszowska 12
śp. Helena Buchta, l.80, Brzozowa 11b/2
śp. Roman Króliczek, l.87, Wyspiańskiego 4

śp. Mirosław Kuchta, l.54, Żymły 20
śp. Wanda Duda, l.86, Opolska 2a/5
śp. Jan Łabus, l.72, Piłsudskiego 45
śp. Helena Sułecka, Solna 4a
śp. Tadeusz Michułka l.63, Łukowa 9/2
śp. Franciszek Spyra l.77, Ks. Ludwika Tunkla 21

śp. Stanisław Krauze l.7,ul. Ks. Ludwika Tunkla 140/8
śp. Henryk Sikora l.62 zam. ul. Oświęcimska 85   


 

BARBÓRKA 2016

Nagranie Mszy Św. Barbórkowej z 04 grudnia 2016r. godz. 9:00

Barbórka 2016 - Kochłowice

Parafialna poradnia życia rodzinnego

Dyżur: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 -19.00;
I poniedziałek miesiąca - prawnik, psycholog
II poniedziałek miesiąca - powiernik rodzin
III poniedziałek miesiąca - pielęgniarka
IV poniedziałek miesiąca - specjalista od spraw emerytalno-rentowych, specjalista udzielający porad w zakresie problemów alkoholowych

Indywidualne terminy spotkań po wcześniejszym kontakcie z danym specjalistą.

 Parafia jest określona wspólnotą wiernych, którzy najczęściej żyją w rodzinie i rodzina jako pierwotna komórka społecznego życia jest głównym przedmiotem duszpasterstwa.

Pomocą rodzinie służą osoby zaangażowane w duszpasterstwie rodzin. Są do tej działalności przygotowani i swoją wiedzę mogą i chcą przekazywać w różny sposób, na miarę swoich możliwości i kompetencji.

Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najistotniejszych zadań, dlatego z ogromną troską podchodzi do zadania przygotowania młodych do odpowiedzialnego zawierania związków małżeńskich.
Pracownicy duszpasterstwa rodzin pomagają kapłanom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
- włączają się w realizację programu duszpasterskiego mającego na celu bliższe przygotowanie do małżeństwa. Przygotowanie to odbywa się najpierw w domu rodzinnym, później w gronie rówieśniczym w szkole, a także w łączności z parafią i kościołem poprzez spotkania z młodzieżą poszczególnych roczników,
- w czasie spotkań z narzeczonymi powiernicy rodzin przekazują przygotowującym się do małżeństwa zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa - naturalnego planowania rodziny,
- osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin chętnie biorą udział w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach realizacji programu z zakresu wychowania prorodzinnego.

Hasłem duszpasterstwa rodzin jest towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w chwilach ważnych i przełomowych w ich życiu, w chwilach trudnych dla małżeństwa i rodziny.

Więź emocjonalną w rodzinie małżonkowie, rodzice, dzieci wzmacniają, a czasami nawet odbudowują poprzez spotkania z psychologiem. Spotkania z psychologiem, pedagogiem pomagają także rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rodziny z naszej parafii otrzymują porady w sytuacji choroby alkoholowej jednego ze współmałżonków. Mogą również korzystać z porad emerytalno-rentowych.
Parafia jako wspólnota nie jest również obojętna wobec problemów rodzin wymagających pomocy prawnej. Kontakty z prawnikiem, wstępne mediacje odbywające się w Domu katechetycznym ułatwiają możliwość porozumienia między stronami konfliktu.
Parafianie mają także możliwość korzystania z pomocy i porad pielęgniarki.

Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Zainteresowanych parafian serdecznie zapraszamy.

dr Leokadia Szymczyk

Nasi duszpasterze

Proboszcz

Ks. Prałat Jerzy Lisczyk, mgr lic. teologii

kapelan Jego Świątobliwości, kanonik gremialny

ur. 28.07.1951 r. pochodzi z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie, diecezja gliwicka;
święcenia prezbiteratu przyjął 15.04.1976 r. w Katowicach

proboszczem w Kochłowicach od sierpnia 1989 r.

kustosz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes

opiekun duchowy szkół noszących imię Jana Pawła II na terenie archidiecezji katowickiej

Dziekan Dekanatu Kochłowice

 

Wikariusz

ks. Paweł Pukowiec, mgr lic. teologii

urodzony 27.03.1980r., pochodzi z Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie;
święcenia prezbiteratu przyjął 12.05.2007r. w Katowicach.

w Kochłowicach od sierpnia 2013r.

 

 


Wikariusz

Ks. Dariusz Kamiński,mgr lic. teologii

urodzony 25.08.1988r., pochodzi z parafii św. Piusa X w Rudzie Śląskiej
święcenia prezbiteratu przyjął 12.05.2014r. w Katowicach

w Kochłowicach od sierpnia 2017 r.

 

 

 


Ks. Prałat Marceli Cogiel, doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki

kapelan Jego Świątobliwości, kanonik gremialny

ur. 14.08.1951 r. pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy, diecezja gliwicka;
świecenia prezbiteratu przyjął 23.03.1978 r. w Katowicach.

zastępca przewodniczącego Kapituły Metropolitalnej, archidiecezjalny wizytator katechizacji, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Panewnikach, ekspert z listy MEN ds. awansu

zawodowego nauczycieli, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, konsultor Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego II Synodu Archidiecezji KatowickiejKs. kan. Władysław Wala

kanonik - R.M.

emerytowany proboszcz Parafii Świętego Marcina w Ochabach - Diecezja Bielsko-Żywiecka,

ur. 23.04.1933 r. pochodzi z parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie (obecnie parafia Imienia Maryi w Radostowicach)
święcenia prezbiteratu przyjął 25.06.1956 r. w Katowicach;

w Kochłowicach od września 1999 r.


 

Ks. Prałat Józef Matysik,mgr teologii

kapelan Jego Świątobliwości

emerytowany duszpasterz Polonii w Anglii

ur. 19.03.1939 r. pochodzi z naszej parafii;
święcenia prezbiteratu przyjął 23.06.1963 r. w Katowicach;

 

 

 

ks. Rafał Korbel

emerytowany proboszcz Parafii Świętego Jacka w Rydułtowach - Radoszowach

ur. 26.07.1946 r. pochodzi parafii NSPJ w Bykowinie
święcenia prezbiteratu przyjął 08.04.1974 r. w Katowicach.

w Kochłowicach od sierpnia 2011 r.

 


ks. kan. Wojciech Grzywocz

emerytowany misjonarz w Kamerunie

ur. 25.03.1948 r. pochodzi z naszej parafii,
święcenia prezbiteratu przyjął 19.04.1973 r. w Katowicach

Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska 

Polecamy