Parafialna poradnia życia rodzinnego

Drukuj
Kategoria: Życie parafii
Opublikowano
Super User Odsłony: 1994

Dyżur: każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 -19.00;
I poniedziałek miesiąca - prawnik, psycholog
II poniedziałek miesiąca - powiernik rodzin
III poniedziałek miesiąca - pielęgniarka
IV poniedziałek miesiąca - specjalista od spraw emerytalno-rentowych, specjalista udzielający porad w zakresie problemów alkoholowych

Indywidualne terminy spotkań po wcześniejszym kontakcie z danym specjalistą.

 Parafia jest określona wspólnotą wiernych, którzy najczęściej żyją w rodzinie i rodzina jako pierwotna komórka społecznego życia jest głównym przedmiotem duszpasterstwa.

Pomocą rodzinie służą osoby zaangażowane w duszpasterstwie rodzin. Są do tej działalności przygotowani i swoją wiedzę mogą i chcą przekazywać w różny sposób, na miarę swoich możliwości i kompetencji.

Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najistotniejszych zadań, dlatego z ogromną troską podchodzi do zadania przygotowania młodych do odpowiedzialnego zawierania związków małżeńskich.
Pracownicy duszpasterstwa rodzin pomagają kapłanom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa:
- włączają się w realizację programu duszpasterskiego mającego na celu bliższe przygotowanie do małżeństwa. Przygotowanie to odbywa się najpierw w domu rodzinnym, później w gronie rówieśniczym w szkole, a także w łączności z parafią i kościołem poprzez spotkania z młodzieżą poszczególnych roczników,
- w czasie spotkań z narzeczonymi powiernicy rodzin przekazują przygotowującym się do małżeństwa zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa - naturalnego planowania rodziny,
- osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin chętnie biorą udział w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach realizacji programu z zakresu wychowania prorodzinnego.

Hasłem duszpasterstwa rodzin jest towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w chwilach ważnych i przełomowych w ich życiu, w chwilach trudnych dla małżeństwa i rodziny.

Więź emocjonalną w rodzinie małżonkowie, rodzice, dzieci wzmacniają, a czasami nawet odbudowują poprzez spotkania z psychologiem. Spotkania z psychologiem, pedagogiem pomagają także rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rodziny z naszej parafii otrzymują porady w sytuacji choroby alkoholowej jednego ze współmałżonków. Mogą również korzystać z porad emerytalno-rentowych.
Parafia jako wspólnota nie jest również obojętna wobec problemów rodzin wymagających pomocy prawnej. Kontakty z prawnikiem, wstępne mediacje odbywające się w Domu katechetycznym ułatwiają możliwość porozumienia między stronami konfliktu.
Parafianie mają także możliwość korzystania z pomocy i porad pielęgniarki.

Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Zainteresowanych parafian serdecznie zapraszamy.

dr Leokadia Szymczyk